ОПРЕСОВУВАЛЬНИЙ — МОРФЕМІКА

опресо́вувальний — о/прес/о́в+ува+льн*ий

о — префікс.
прес — корінь.
ов — суфікс.
ува — суфікс.
льн — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.