ОПОСЕРЕДНЮВАТИ — МОРФЕМІКА

опосере́днювати — о+по/сере́д/н+юва+ти

о — префікс.
по — префікс.
серед — корінь.
н — суфікс.
юва — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.