ОПОЛЯЧИТИСЯ — МОРФЕМІКА

ополя́читися — о/пол/я́ч+и+ти+ся

о — префікс.
пол — корінь.
яч — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.