ОПОЖИВИТИ — МОРФЕМІКА

опоживи́ти — о+по/жи/в+и́+ти

о — префікс.
по — префікс.
жи — корінь.
в — суфікс.
и — суфікс.
ти — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.