ОПОДАТКОВУВАНИЙ — МОРФЕМІКА

оподатко́вуваний — о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий

о — префікс.
по — префікс.
да — корінь.
т — суфікс.
к — суфікс.
ов — суфікс.
ува — суфікс.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.