ОПОВЕСНІ — МОРФЕМІКА

оповесні́ — о+по/весн/*і́

о — префікс.
по — префікс.
весн — корінь.
і — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.