ОНЕМОЩІТИ — МОРФЕМІКА

онемощі́ти — о+не/мощ/і́+ти

о — префікс.
не — префікс.
мощ — корінь.
і — суфікс.
ти — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.