ОМЕРТВЛЯТИСЯ — МОРФЕМІКА

омертвля́тися — о/мер/т+вл+я́+ти+ся

о — префікс.
мер — корінь.
т — суфікс.
вл — суфікс.
я — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.