ОЗНАЙОМЛЮВАННЯ — МОРФЕМІКА

ознайо́млювання — о/зна/й+о́мл+юва+нн*я

о — префікс.
зна — корінь.
й — суфікс.
омл — суфікс.
юва — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.