ОЖИВЛЯЮЧИЙ — МОРФЕМІКА

оживля́ючий — о/жи/вл+я́+j+уч*ий

о — префікс.
жи — корінь.
вл — суфікс.
я — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.