ОДНАКОВІСТЬ — МОРФЕМІКА

одна́ковість — /одн/а́к+ов+ість

одн — корінь.
ак — суфікс.
ов — суфікс.
ість — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.