ОДН — МОРФЕМІКА

одн — корінь

Приклади слів із коренем «одн»

Слово Морфемна структура
одна́к /одн/а́к
одна́кий /одн/а́к*ий
одна́ко /одн/а́к+о
одна́ковість /одн/а́к+ов+ість
одна́че /одн/а́ч+е
однакові́сінький /одн/ак+ов+і́сіньк*ий
однакові́сінько /одн/ак+ов+і́сіньк+о

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.