ОГРІЙЛИВИЙ — МОРФЕМІКА

огрі́йливий — о/грі́/й+лив*ий

о — префікс.
грі — корінь.
й — суфікс.
лив — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.