ОБ'ЄМИСТИЙ — МОРФЕМІКА

об'є́мистий — об'/є́м/ист*ий

об — префікс.
єм — корінь.
ист — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.