ОБУРЖУАЗНЮВАННЯ — МОРФЕМІКА

обуржуа́знювання — о/буржу/а́з+н+юва+нн*я

о — префікс.
буржу — корінь.
аз — суфікс.
н — суфікс.
юва — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.