ОБОЮДУ — МОРФЕМІКА

обою́ду — /об/оj+у́д+у

об — корінь.
оj — суфікс.
уд — суфікс.
у — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.