ОБЛ — МОРФЕМІКА

обл — суфікс

Приклади слів із суфіксом «обл»

Слово Морфемна структура
озло́блення о/зл/о́бл+енн*я
озло́блено о/зл/о́бл+ен+о
озло́бленість о/зл/о́бл+ен+ість
озло́блюватися о/зл/о́бл+юва+ти+ся
озлобля́ти о/зл/обл+я́+ти
озлобля́тися о/зл/обл+я́+ти+ся
розжа́лоблений роз/жа́л/обл+ен*ий
розжа́лоблювати роз/жа́л/обл+юва+ти
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.