ОБИВА — МОРФЕМІКА

обива — корінь

Приклади слів із коренем «обива»

Слово Морфемна структура
обива́телька /обива́/тель+к*а
обива́тельщина /обива́/тель+щин*а
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.