ОБВОДНЮВАТИСЯ — МОРФЕМІКА

обво́днюватися — об/во́д/н+юва+ти+ся

об — префікс.
вод — корінь.
н — суфікс.
юва — суфікс.
ти — суфікс.
ся — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.