ОБВАЖНІЛО — МОРФЕМІКА

обважні́ло — об/важ/н+і́+л+о

об — префікс.
важ — корінь.
н — суфікс.
і — суфікс.
л — суфікс.
о — суфікс.

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.