ОАЗ — МОРФЕМІКА

оаз — корінь

Приклади слів із коренем «оаз»

Слово Морфемна структура
оа́зис /оа́з/ис
оа́зисний /оа́з/ис+н*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.