НІКЕЛЮВАЛЬНИЦЯ — МОРФЕМІКА

нікелюва́льниця — /нікел/юва́+льн+иц*я

нікел — корінь.
юва — суфікс.
льн — суфікс.
иц — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.