НОЧ — МОРФЕМІКА

ноч — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ноч»

Слово Морфемна структура
тру́ночок /тру́/ноч+ок

ноч — корінь

Приклади слів із коренем «ноч»

Слово Морфемна структура
підночі́вля під/ноч/і́в+л*я
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.