НОЖ — МОРФЕМІКА

нож — корінь

Приклади слів із коренем «нож»

Слово Морфемна структура
ножі́вковий /нож/і́в+к+ов*ий
поножо́вщина по/нож/о́в+щин*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.