НИЦЬ — МОРФЕМІКА

ниць — суфікс

Значення суфікса «ниць»

Приклади слів із суфіксом «ниць»

Слово Морфемна структура
видавни́цький ви/да/в+ни́ць+к*ий
да́нницький /да́/н+ниць+к*ий
двірни́цька /двір/ни́ць+к*а
завойо́вницький за/вой/о́в+ниць+к*ий
занепа́дницький за+не/па́д/ниць+к*ий
змо́вницьки з/мо́в/ниць+к+и
зра́дницьки /зра́д/ниць+к+и
мі́сницький /мі́с/ниць+к*ий
напа́дницький на/па́д/ниць+к*ий
обслі́дницький об/слі́д/ниць+к*ий
по-змо́вницьки по+-з/мо́в/ниць+к+и
по-наси́льницькому по+-на/си́ль/ниць+к+ому
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/ниць+к+и
по-стра́дницькому по-/стра́д/ниць+к+ому
полко́вницький /полк/о́в+ниць+к*ий
посла́нницький по/сл/а́+н+ниць+к*ий
пропові́дницький про+по/ві́д/ниць+к*ий
підполко́вницький під/полк/о́в+ниць+к*ий
робітни́цький /роб/іт+ни́ць+к*ий
сабота́жницький /сабот/а́ж+ниць+к*ий
співробі́тницький спів/роб/і́т+ниць+к*ий
упоря́дницький у+по/ря́д/ниць+к*ий
чаївни́цький /чаj/ів+ни́ць+к*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.