НИЗ — МОРФЕМІКА

низ — корінь

Приклади слів із коренем «низ»

Слово Морфемна структура
низи́нка /низ/и́н+к*а
низо́в'я /низ/о́в+'j*а
низови́нний /низ/ов+и́н+н*ий
одни́зу од/ни́з/*у
понизо́в'я по/низ/о́в+'j*а
понизо́вець по/низ/о́в+ець


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.