НЕСТЕРПУЧЕ — МОРФЕМІКА

нестерпу́че — не+с/терп/у́ч+е

не — префікс.
с — префікс.
терп — корінь.
уч — суфікс.
е — суфікс.

нестерпу́чий — не+с/терп/у́ч*ий

не — префікс.
с — префікс.
терп — корінь.
уч — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.