НЕРЖАВІЮЧИЙ — МОРФЕМІКА

нержаві́ючий — не/рж/ав+і́+j+уч*ий

не — префікс.
рж — корінь.
ав — суфікс.
і — суфікс.
j — суфікс.
уч — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.