НЕПІЗНАВАНИЙ — МОРФЕМІКА

непізна́ваний — не+пі/зна́/ва+н*ий

не — префікс.
пі — префікс.
зна — корінь.
ва — суфікс.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.