НЕПЕРЕЛИВКИ — МОРФЕМІКА

непере́ливки — не+пере́/ли/в+ки

не — префікс.
пере — префікс.
ли — корінь.
в — суфікс.
ки — суфікс.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.