НЕПЕРЕДАВАНІСТЬ — МОРФЕМІКА

непереда́ваність — не+пере/да́/ва+н+ість

не — префікс.
пере — префікс.
да — корінь.
ва — суфікс.
н — суфікс.
ість — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.