НЕОБСТРІЛЯНИЙ — МОРФЕМІКА

необстрі́ляний — не+об/стрі́л/я+н*ий

не — префікс.
об — префікс.
стріл — корінь.
я — суфікс.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.