НЕМАЛЬОВНИЧИЙ — МОРФЕМІКА

немальовни́чий — не/маль/ов+ни́ч*ий

не — префікс.
маль — корінь.
ов — суфікс.
нич — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.