НЕЗНАХОДЖЕННЯ — МОРФЕМІКА

незнахо́дження — не+з+на/хо́дж/енн*я

не — префікс.
з — префікс.
на — префікс.
ходж — корінь.
енн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.