НЕЗНАЙКО — МОРФЕМІКА

незна́йко — не/зна́/й+к*о

не — префікс.
зна — корінь.
й — суфікс.
к — суфікс.
о — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.