НЕЗГРАЙНО — МОРФЕМІКА

незгра́йно — не+з/гра́/й+н+о

не — префікс.
з — префікс.
гра — корінь.
й — суфікс.
н — суфікс.
о — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.