НЕЗАМІЖНЯ — МОРФЕМІКА

незамі́жня́ — не+за/мі́ж/н*я́

не — префікс.
за — префікс.
між — корінь.
н — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.