НЕЗАЙМАНЩИНА — МОРФЕМІКА

незайма́нщина — не+за/йм/а́+н+щин*а

не — префікс.
за — префікс.
йм — корінь.
а — суфікс.
н — суфікс.
щин — суфікс.
а — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.