НЕЗ'ЯСОВНИЙ — МОРФЕМІКА

нез'ясо́вний — не+з'/яс/о́в+н*ий

не — префікс.
з — префікс.
яс — корінь.
ов — суфікс.
н — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.