НЕДОЗВОЛЕННО — МОРФЕМІКА

недозволе́нно — не+до+з/вол/е́нн+о

не — префікс.
до — префікс.
з — префікс.
вол — корінь.
енн — суфікс.
о — суфікс.


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.