НЕДОВИКОНАННЯ — МОРФЕМІКА

недови́кона́ння — недо+ви́/кон/а́+нн*я

недо — префікс.
ви — префікс.
кон — корінь.
а — суфікс.
нн — суфікс.
я — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.