НАФТАЛАНОВИЙ — МОРФЕМІКА

нафтала́новий — /нафт/ал+а́н+ов*ий

нафт — корінь.
ал — суфікс.
ан — суфікс.
ов — суфікс.
ий — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.