НАСУРМОНЕНИЙ — МОРФЕМІКА

насурмо́нений — на/сурм/о́н+ен*ий

на — префікс.
сурм — корінь.
он — суфікс.
ен — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.