НАСЕРЕДИНІ — МОРФЕМІКА

насере́дині — на/сере́д/ин*і

на — префікс.
серед — корінь.
ин — суфікс.
і — закінчення (флексія).
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.