НАПЛЮВАЦЬКИЙ — МОРФЕМІКА

наплюва́цький — на/плю/ва́+цьк*ий

на — префікс.
плю — корінь.
ва — суфікс.
цьк — суфікс.
ий — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.