НАОДМАШ — МОРФЕМІКА

нао́дмаш — на+о́д/маш/

на — префікс.
од — префікс.
маш — корінь.
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.