НАЛИВАЙКІВСТВО — МОРФЕМІКА

налива́йківство — на/ли/ва́+й+к+ів+ств*о

на — префікс.
ли — корінь.
ва — суфікс.
й — суфікс.
к — суфікс.
ів — суфікс.
ств — суфікс.
о — закінчення (флексія).


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.