НАЙСПРАВЖНІСІНЬКИЙ — МОРФЕМІКА

найсправжні́сінький — най+с/правж/н+і́сіньк*ий

най — префікс.
с — префікс.
правж — корінь.
н — суфікс.
ісіньк — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.