НАЙПРУДКІШИЙ — МОРФЕМІКА

найпрудкі́ший — най/пруд/к+і́ш*ий

най — префікс.
пруд — корінь.
к — суфікс.
іш — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.