НАЙПОТАЄМНІШИЙ — МОРФЕМІКА

найпотає́мніший — най+по/таj/е́м+н+іш*ий

най — префікс.
по — префікс.
таj — корінь.
ем — суфікс.
н — суфікс.
іш — суфікс.
ий — закінчення (флексія).

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.